pecoranera, teksty z grudnia 2010 roku

4 teksty z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest pe­cora­nera.

Za­nim wy­powiesz krzyw­dzące Ją słowa,
Których prze­cież nie cofniesz,
Pamiętaj
Jej mat­czy­na miłość wy­baczy i zak­ry­je Twój grzech
Ale Ty będziesz mu­siał żyć z tym do końca swych dni 

myśl
zebrała 32 fiszki • 22 grudnia 2010, 19:33

Duszę się tym co chciałabym Ci powiedzieć
Tak bar­dzo boję się, że zra­nią Cię mo­je myśli
Kocham Cię ...
Więc cze­mu brak mi od­wa­gi na pełnię SZCZE­ROŚCI ? 

myśl
zebrała 19 fiszek • 20 grudnia 2010, 00:09

Ob­darty z ho­noru to nie ten Kto ot­wiera Swe Ser­ce ...
Lecz ten kto pod­stępnie do te­go doprowadza,
by po­tem zak­pić z Cudzych uczuć ...

dla Coniglietty 

myśl
zebrała 21 fiszek • 19 grudnia 2010, 00:21

Wycho­wuj swe Dzieci tak, by z całego ser­ca do­ceniały każdy Twój dar,
na­wet jeśli tym po­darun­kiem są "tyl­ko" Two­je słowa ... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 12 grudnia 2010, 21:20
pecoranera

Byle jak pisać - to byle jak myśleć ... ~ Lew Nikołajewicz Tołstoj ~

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

pecoranera

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność