pecoranera, teksty znajomych

2399 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Gwiazdozbiory okien dalekich

jest gdzieś wschód słońca
które­go nie zo­baczę
i deszcz za­wie­szo­ny na tęczy

za­pach chleba
siana

ra­miona ka­ted­ralnych wież
które ob­siadły anioły

lecz za wcześnie o wieczność
uk­rzyżowa­ny Bóg
ludzką duszę w skrzydła stroi

bo ci dla których bliższe jest 
światło gwiazd

do nas nie wracają 

wiersz • dzisiaj, 07:21

Retorycznie

Ileż większy sta­je się ocean
gdy upa­da do niego jed­na łza?

Czy oczy są wówczas lżej­sze
o blask? 

wiersz • 7 grudnia 2017, 13:56

O niebo dalej

zos­tały mi po was kra­job­ra­zy snów
i śmiałość marzeń
by za lo­tem ko­met mknąć

w par­ko­wej alei
śniegiem przyk­ry­ty ślad

kap­liczki frasobliwe
gwiaz­dy - perły światła
pla­nety
zorze

i nikt wie­rzyć nam nie zabronił
że w po­duszkach naszych
jest pie­rze z aniołów 

wiersz • 6 grudnia 2017, 08:19

Dalekość

przy­jacielu mój daleki
cze­mu cię nie ma w tej chwili
gdy nad­sekwański most
w mgłach się odmienia

ka­ted­ralny zab­rzmiał ton
dzwonów aniołpańskich

i każdy dźwięk poczułem w so­bie
jak­by krwią był
lub pulsem

lecz słucham już tyl­ko tej ciszy
ja­ka jest po to­bie
bo któż o tych których nie ma
po­wie - są 

wiersz • 27 listopada 2017, 07:34

Lady Blue

były w moich wier­szach słowa
pożegnania
miłości
nadziei

były w nich cienie skrzydeł
i melodie
które nu­ciły anioły

błękit chciałem opisać
ko­lorem nieba

tęcze
kwiecis­tością łąk

pi­sałem je
jak zaw­sze
i jak wszystko

dla Ciebie 

wiersz • 23 listopada 2017, 07:23

Montmartre

nie na­malu­je słowem tych słońc
które na go­tyc­kich dachach
zalśniły blas­kiem swo­jego zachodu

świeca na fortepianie
- pra­wie modlitwa

za ok­nem Paryż
dalekość
mgła

a nad wszys­tko co święte
zew­sząd czu­je przy sobie
aniołów lot

bo niebo wie­czor­nych nabożeństw
pełne chmur i skrzydeł 

wiersz • 22 listopada 2017, 07:28

Nietutejszy

minęły już te dni
które wcielo­ne we mnie
skrzydłami zaszu­miały mi w duszy

i nu­ty po­zyty­wek
wygłuszył czas

wie­cznie żywi
w świecie bez cmentarzy
- nie wra­caj­cie do wspomnień
kształtem ciał

na zaw­sze pamiętam
długi spa­cer na pożeg­na­nie Paryża

gdy księżyc się spóźniał
a nad mias­tem już noc

szka­tuła gwiazd 

wiersz • 16 listopada 2017, 07:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel